isaiah-rustad-527168-unsplash.jpg

Zavod Karitas Samarijan je v decembru 2016 odprl novi socialno varstveni program »Svetovalnica Lučka«, ker je dolgoletna praksa dela v namestitvenih programih za ženske žrtve nasilja v Materinskih domovih in Varni hiši za Primorsko pokazala dodatno potrebo po programu, ki bo nudil vsem žrtvam nasilja v družini svetovanje  in informiranje brez namestitve.

Program je namenjen  za vse osebe, ki so se srečale in se srečujejo z nasiljem v družini ali kjer koli drugje.  Pomoč nudimo vsem polnoletnim osebam,  ki imajo izkušnjo nasilja (fizičnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja),  tako ženskam  kot moškim; bivšem uporabnicam namestitvenih programov (materinskega doma in varne hiše); osebam  z izkušnjo nasilja, ki so gibalno ovirane ter starejšim osebam. Psihosocialno pomoč in svetovanje nudimo tudi drugim osebam, ki pomoč potrebujejo

Naš program se od ostalih programov, ki jih ponujajo druge svetovalnice razlikuje v tem, da osebam, ki so imele izkušnjo nasilja, omogočamo svetovanje na domu ter svetovanje in izvajanje svetovalno terapevtske skupine na dveh lokacijah oz. občinah.