V bivalno obliko programa Skupnosti Most se praviloma lahko vključijo zdravljeni zasvojeni, tisti alkoholiki, ki so predhodno zaključili enega od rehabilitacijskih programov za osebe s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom v Sloveniji ali tujini ali izjemoma osebe, ki so zaključile časovno omejen del programa, ki je še sprejemljiv v skladu s pravilnikom o izjemah, ki so določene za sprejem udeležencev v skupnosti Most.

V svetovalno terapevtski del programa se lahko vključijo osebe, ki niso (še) vključene v rehabilitacijski program, a potrebujejo strokovno pomoč, usmerjanje in vodenje za ohranjanje treznega življenja.

V svetovalno terapevtski del programa se lahko vključijo svojci ter partnerji in družine (otroci zasvojenih), oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom, ki potrebujejo strokovno pomoč in opolnomočenje. Svojci zasvojenih so navadno v veliki stiski, ker ne vedo, kako ravnati v odnosu do zasvojenega, da bi ta prenehal z zasvojitvenim vedenjem in kako pomagati sebi in celotni družini, da bi zaživeli človeka vredno življenje. V programu lahko poiščejo pomoč.

Aktivnosti izvajamo v Kopru in v prihodnje v Novi Gorici in Ajdovščini.

Za rezervacijo svetovalnega termina se je potrebno vnaprej naročiti preko:
tel: 041 714 123 ali email:


MJU.pngskupnosti_mostlogo.png

 

 

 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 v obdobju 1.11.2019 – 31.1.2022