materinskidomCroped

MATERINSKI DOM SOLKAN IN ŠEMPETER

Materinski dom Solkan in Šempeter je namenjen polnoletnim samskim ženskam in materam z otroki, ki so se zaradi različnih okoliščin znašle v socialno ekonomski ali stanovanjski stiski in nimajo drugih možnosti bivanja. Sprejemamo tudi žrtve nasilja, ko ni več neposredne ogroženosti.

Program MATERINSKI DOM SOLKAN IN ŠEMPETER deluje na dveh lokacijah in sicer v Solkanu in v Šempetru pri Gorici.

 

Materinski dom Solkan, Skalniška 1, 5250 Solkan.

Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 11a, 5290 Šempeter pri Gorici


Ženskam in otrokom v stiski nudimo začasno nastanitev, strokovno podporo pri aktivnem reševanju nastale trenutne stiske. V procesu psihosocialne pomoči odkrivajo svoje potenciale in se učijo novih spretnosti in veščin za samostojno življenje. Pomagamo pri vzgoji in skrbi za otroke, reševanju stanovanjske stiske in urejanju zadev z drugimi institucijami.

V procesu dela zasledujemo cilje individualnega načrta uporabnice. V program vključujemo tudi prostovoljce, ki pomembno dopolnjujejo pomoč materam in otrokom.

Program MATERINSKI DOM SOLKAN IN ŠEMPETER je javni verificiran socialnovarstveni program, vključen v mrežo javnih socialnovarstvenih programov. Sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Škofijske karitas Koper, FIHO, razpisov lokalne skupnosti in drugih virov. Smo člani Sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji pri Socialni zbornici Slovenije.

 

KONTAKTI:

Vodja programa: 031 778 586

Enota Solkan: 05 33 00 234

Enota Šempeter pri Gorici: 05 99 72 052

e-pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si