Program je pod enakimi pogoji dostopen vsem ženskam in njihovim otrokom (fantom do dopolnjenega 18. leta starosti), ki doživljajo nasilje in se počutijo ogrožene in potrebujejo umik v varen prostor.

 Prostovoljna vključitev v program.

Uporabnica mora sprejeti pogoje bivanja, s katerimi je predhodno seznanjena in ki so določeni v Pravilniku o pravicah in obveznostih uporabnic v Varni hiši Karitas za Primorsko:

  • sprejeti mora varovanje tajnosti lokacije (Izjava) tudi po odhodu iz varne hiše
  • varovanje osebnih in drugih podatkov s katerimi so seznanjene v času bivanja (Izjava)
  • prepoved stikov z ostalimi družin. člani in znanci v prostorih varne hiše in njeni okolici (do 1. kilometra)
  • spoštovanje hišnega reda in hišnih pravil   Potrebno je zmanjšati strpnost in toleranco do vseh vrst nasilja, zato smo danes tukaj, da reagiramo, da smo opaženi, da delujemo v smeri pozitivnih človeških vrednot.