Izvajamo pa tudi t.i. urgentne sprejeme, ko se mora uporabnica takoj umakniti iz kriznega okolja. V teh primerih pride uporabnica k nam na pobudo policije oz. Centra za socialno delo. Po sprejemu sledi obdobje umiritve in prilagoditve, ko uporabnica potrebuje predvsem mir in počitek ter razumevanje, podporo in potrditev pravilnosti svoje odločitve. Poleg nastanitve uporabnicam nudimo strokovno obravnavo (psihosocialno pomoč), ki temelji na individualiziranem pristopu do uporabnice, s katero izdelamo individualni načrt, v katerem opredelimo njene cilje, ki jih sproti preverjamo in dograjujemo. Ves čas bivanja jih spodbujamo k aktivnemu reševanju svoje stiske. Obdobje bivanja je omejeno na 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja, če so za to utemeljeni razlogi (npr. če ji ni uspelo doseči zastavljenih ciljev oz. še vedno obstaja nevarnost ogrožanja s strani nasilnega partnerja). Po prenehanju bivanja v VH ima uporabnica možnost, da zaprosi za bivanje v enem izmed naših materinskih domov (specifičnost našega programa). Pri našem delu ves čas sodelujemo z institucijami, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstvenimi ustanovami, policijo, sodstvom..

INFORMIRANJE, OSVEŠČANJE JAVNOSTI

Preko različnih dogodkov, ki so medijsko odmevni (npr. Dan boja proti nasilju nad ženskami) skušamo širšo javnost informirati o problematiki nasilja z namenom, da zmanjšamo trenutno strpnost do nasilja ter informiramo javnost o oblikah pomoči žrtvam nasilja. S svojim delovanjem pokrivamo potrebe regije po kriznih namestitvah in prispevamo k vzpostavitvi mreže materinskih domov in varnih hiš. Vključeni smo tudi v Sekcijo za varne hiše in materinske domove, ki deluje v okviru Socialne zbornice Slovenije.