alcoholic-alone-beer-576494.jpg

PROGRAM VRTNICA – SOCIALNA REHABILITACIJA OSEB S TEŽAVAMI Z ODVISNOSTJO OD ALKOHOLA (doslej Program Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola)

Program je del mreže javnih socialnovarstvenih programov, glede na določbe Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 -2010.

Smo program, ki vključuje nastanitev v stanovanjski skupnosti, socialno rehabilitacijo z oblikami individualnega in skupinskega dela ter delovno terapijo.