Pogoji za vključitev:

 • sprejemamo moške,
 • zavedanje in priznanje uporabnika, da ima težave z zasvojenostjo z alkoholom,
 • prostovoljna odločitev za program urejanja in strinjanje s pravili programa ter upoštevanje teh pravil in obveznosti, ki mu jih predstavimo pred sprejemom (Hišni red, Pravilnik o pravicah in obveznostih uporabnikov, Pravilnik o kršitvah in sankcijah v primeru kršitev …),
 • vzpostavitev in vzdrževanje popolne abstinence,
 • plačilo prispevka za bivanje.

Program je namenjen:

 • osebam, ki imajo težave zaradi zasvojenosti z alkoholom in ne uspejo kontrolirati uživanja alkohola sami,
 • že zdravljenim alkoholikom, ki ne uspejo vzdrževati treznosti in ki želijo s pomočjo programa vzpostaviti trezno življenje (tudi po zaključenem bolnišničnem zdravljenju kot podaljšana rehabilitacija).

V terapevtsko stanovanjsko skupnost Truške vključimo lahko največ 8 uporabnikov, če so mesta zasedena, takojšnja vključitev ni mogoča. Po sprostitvi prostega mesta, se dogovorimo za čas vstopa v program, pri čemer upoštevamo čas prispetja prošnje, če je več čakajočih kandidatov in prvega povabimo tistega, ki je prvi oddal prošnjo.


Vsebina prošnje za sprejem

Prošnja za sprejem vsebuje:

 • Opis kandidatove osebne zgodovine – življenjepis in trenutno socialno stanje (stan, kje in s kom živi, zgodovina pitja, morebitni otroci, sedanji stiki z družinskimi člani, ali je trenutno zaposlen ali ne, kako se preživlja …) – dobrodošlo mnenje Centra za socialno delo.
 • Navede morebitna predhodna zdravljenja v drugih institucijah ali programih.
 • Opis njegovega trenutnega zdravstvenega stanja ter morebitne psihiatrične diagnoze (potrebna zdravila?) – v primeru, da ima od psihiatra predpisana zdravila ali se je/se zdravi v psihiatrični bolnišnici, prosimo, da kandidat prošnji doda mnenje psihiatra o vključitvi v program kot je naš.
 • Kaj pričakuje do vključitve v program Vrtnica in
 • Kaj je pripravljen sam narediti, da bi bila rehabilitacija uspešna.

Navesti mora tudi svoj naslov za prejem pošte, nujno kontaktno telefonsko številko (če sam nima telefona pa številko kontaktne osebe) in tudi e-naslov, če ga ima.

Prošnjo pošljem na elektronski naslov ali naslov pisarne v Bertokih.


Kako izvem več o programu in kako se vključim?

Telefonsko ali po e-pošti se dogovorite za informativni razgovor (in ogled skupnosti) ter nato oddate prošnjo za vstop v program (pošljete po klasični pošti na naslov programa v Bertoke ali pa na elektronsko pošto). 

Lahko pa najprej pošljete prošnjo za vstop, na podlagi katere vas povabimo na informativni razgovor in ogled terapevtske skupnosti.

Naslov programa:
ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
PROGRAM VRTNICA,
Bertoki, Markova 38,
6000 Koper.
Elektronski naslov: program.vrtnica@zavodsamarijan.si

Strokovna vodja: 059 02 77 88, 040 980 464
Laična terapevta: 041 982 373, 031 489 958