V kolikor je v skupnosti prosto mesto, je za sprejem pomemben čas oddaje prošnje za vstop v program (po vrsti) in naslednji indikatorji:

  • jasno izražena želja potencialnega uporabnika po prenehanju pitja in zdravljenju odvisnosti od alkohola;
  • zavedanje in priznanje potencialnega uporabnika, da je odvisen od alkohola;
  • prostovoljna odločitev za vstop v program zdravljenja;
  • strinjanje in upoštevanje pravil in obveznosti;
  • vzpostavitev in vzdrževanje popolne abstinence.

 

Pred sprejemom uporabnika seznanimo z vsemi pravilniki (Pravilnik o pravicah in obveznostih uporabnikov, Pravilnik o kršitvah Pravilnika o pravicah in obveznostih in sankcijah v teh primerih, Pravilnik o pravici do pritožbe, Hišni red…), ob sprejemu uporabnik podpiše Pogodbo o vključitvi in Dogovor o sodelovanju, brez česar je vključitev v program nemogoča. S podpisom Pogodbe in Dogovora se uporabnik zavezuje, da bo spoštoval vsa pravila življenja v programu.