Vstop v program pomeni vključitev v terapevtsko stanovanjsko skupnost.

Vsebino programa sestavljajo aktivnosti, ki pomagajo k osebni rasti in urejanju: delovne aktivnosti, individualni razgovori, priprava individualnega načrta, skupinsko delo (srečanja AA, skupine Vrtnica, sestanki s timom), prebiranja gradiv, pisanja utrinkov ipd. … Skušamo pa omogočiti tudi prostočasne rekreativne, kulturne ali drugače zabavne in sprostitvene aktivnosti.

Za doseganje ciljev socialne rehabilitacije uporabniki potrebujejo najmanj 18 mesecev vključenosti v več fazah programa. Po zaključku bivanja v skupnosti priporočamo večletno vključenost v fazi reintegracije, ko uporabniki živijo samostojno, vključujejo pa se le v nekatere oblike dela.

Uporabniku nudimo podporo za prehod v samostojno življenje in povezanost z izvajalci programa in drugimi uporabniki. Poudarek dajemo krepitvi moči uporabnika in pomoči pri reševanju psihosocialnih stisk.

Bivanje v programu določa jasen hišni red, ki je osnova sobivanja. Vsak dan vključuje 8 ur delovnih aktivnosti, ki smo jih prepoznali kot pomemben dejavnik rehabilitacije, saj večina oseb, zasvojenih z alkoholom, ki se vključijo v naš program nima razvitega odgovornega odnosa do življenja, dela, vsakdanjih delovnih aktivnosti, opravila odlaga v nedogled in posledično zaide v vedno večje težave, kazni, dolgove, brezposelnost, izgubo družine in včasih celo v brezdomstvo. Uporabniki velikokrat nimajo pridobljenih, razvitih delovnih navad (ali so le te tekom opijanja izgubili). Rehabilitacija v naši terapevtski skupnosti je v določeni meri povezana s skrbjo za živali (prašiči, konji, osel, gosi, pav, kokoši itd), kar deluje terapevtsko, udeleženci aktivno skrbijo za živali, ob čemer se razvijajo določena občutja skrbi za sebe in drugega, ker je v pomoč pri preoblikovanju življenjskega stila posameznika. Prav tako uporabniki sami vodijo gospodinjstvo (kuhinja, pranje, čiščenje), skrbijo za vzdrževanje objektov, urejanje okolice, skrbijo za vrt itd. Vse delovne aktivnosti potekajo pod vodstvom laičnega terapevta.

Bistvo programa je doseči napredek pri posamezniku glede njegove zmožnosti prepoznavanja zasvojenosti z alkoholom in zavedanja o lastni odgovornosti glede prihodnjega življenja. S tem je povezana zavestna odločitev, da ne bo več pil, ampak zaživel trezno, zdravo, kvalitetno življenje. Poudarek našega programa je torej na sprejemanju odgovornosti za lastno življenje in zmanjševanju škodljivega vedenja (konstruktivno reševanje problemov, izboljšana komunikacija, skrb za odnose, boljša skrb za lastno zdravje, zdrav življenjski slog, pridobitev novih spretnosti in znanj, boljša samopodoba …).