KJE SE ODVIJA PROGRAM

Program se odvija na območju občine Koper, sedež programa imamo v Bertokih, na Markovi 38, 6000 Koper.

Stanovanjska skupnost prve faze se nahaja v bližini Marezig, stanovanjska skupnost druge faze v bližini Bertokov, stanovanjska skupnost tretje faze v bližini Kopra. Zunanji člani živijo v Portorožu, Ljubljani, Logatcu …

 

Predstavitev programa

Uporabnike, ki se samostojno in prostovoljno odločijo, da bodo svoje življenje postavili na nove temelje in abstinirali od alkohola, vključimo v pripravljalno stanovanjsko skupnost, kjer je večkrat najprej potrebna uvodna faza programa – razstrupitev.

Življenje v stanovanjski skupnosti poteka v skladu s hišnim redom in pravilniki.

Stanovanjski skupnosti vodijo in usmerjajo strokovna delavka in laična terapevta, pri izvajanju pa nam pomaga tudi javni delavec. 

Uporabniki skupaj z laičnim terapevtom vodijo gospodinjstvo, urejajo okolico hiše, pomagajo in izvajajo razna vzdrževalna dela, obdelujejo vrt, skrbijo za domače živali – prašiča, koze, zajce ...

 

Časovni okvir zdravljenja

Zdravljenje alkoholikov v programu Vrtnica traja dve leti. V začetni fazi so se uporabniki dolžni udeleževati vseh aktivnosti programa – to so individualni razgovori, sestanki stanovanjske skupnosti, skupinska srečanja vseh uporabnikov, okupacijska delovna terapija… Po približno polletnem obdobju uporabnike glede na posameznikov napredek premestimo v drugo stanovanjsko skupnost.

Po približno enem letu se preselijo v manjše stanovanjske enote, ki si jih sami organizirajo. Takrat se v program vključujejo kot uporabniki tretje faze.

Na podlagi individualnega življenjskega načrta vsakemu uporabniku nudimo pomoč za prehod v samostojno življenje.

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Ciljna skupina uporabnikov: alkoholiki v fazi odvisnosti in zdravljeni alkoholiki, ki želijo s pomočjo programa in vključitve v stanovanjsko skupnost socialno rehabilitacijo in zdravljenje odvisnosti od alkohola.

Prednostna skupina so odvisniki od alkohola, ki so hkrati brezdomci in osebe brez urejenega socialnega statusa, ki nimajo socialne mreže.

Uporabniki so tudi:

  • alkoholiki v fazi odvisnosti, ki imajo zagotovljene pogoje za bivanje, imajo družine, vendar imajo porušene odnose in sami ne zmorejo vzdrževati treznosti.
  • alkoholiki v fazi odvisnosti, ki ne morejo na bolnišnično zdravljenje zaradi neurejenega dodatnega zavarovanja (dolgovi zavarovalnici…).
  • zdravljeni alkoholiki, ki so zaključili bolnišnično zdravljenje, vendar so s pomočjo socialne službe (na CSD ali psihiatrični bolnišnici) prišli do spoznanja, da potrebujejo podaljšano rehabilitacijo in zaprosijo za vstop v stanovanjsko skupnost takoj po odpustu iz bolnišničnega zdravljenja. V program vstopajo, ker so večkrat uspešno zaključili bolnišnično zdravljenje, vendar niso sami uspelo obdržati abstinence daljši čas po zdravljenju.

Zunanji uporabniki: so uporabniki, ki so zaključili bivanje v stanovanjski skupnosti našega programa in živijo v samostojni nastanitvi, vendar potrebujejo nadaljnjo podporo programa – zlasti v skupini in individualne osebne pomoči ali druge socialne podpore. 

 

VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV

Prostovoljce vključujemo pri izvajanju rednih dejavnosti (prevozi uporabnikov, druženje in motiviranje za vztrajanje v programu …), priložnostno – ob različnih dogodkih v skupnosti oz. v programu – pri pripravi srečanja za svojce uporabnikov, Miklavževanja, izletov in drugih dejavnosti, ki omogočajo višjo kvaliteto prostega časa uporabnikov, duhovnega oblikovanja ...

Dobrodošla nam je tudi pomoč prostovoljcev, sodelavcev Župnijskih karitas, pri zagotavljanju materialne pomoči – ozimnice za skupnosti, hrane za živali, materiala za popravila in renoviranja prostorov (les, keramika, belež …) ipd.