Program MOST- reintegracija oseb po zaključeni socialni rehabilitaciji zaradi zasvojenosti z alkoholom

 

IMG 20240213 142718 (002)

 

Program MOST se je razvil kot odgovor na dejanske potrebe uporabnikov, ki so sicer uspešno zaključili socialno rehabilitacijski program zaradi težav povezanih z zasvojenostjo z alkoholom, a so po zaključku programa ostajali sami, brez strokovne podpore, z okrnjeno socialno mrežo, izredno ranljivi in praviloma  v težkih in finančno nezavidljivih življenjskih situacijah. Uspeli so abstinirati, vendar so iskali načine ter podporo, da si ustvarijo novo, bolj kakovostno življenje ob kontinuirani strokovni pomoči izven osnovnega rehabilitacijskega programa.

Program MOST tako ponuja odgovor na stiske in potrebe uporabnikov, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program smislu vzdrževanja abstinence, a se hkrati zavedajo, da za trezno življenje potrebujejo dolgoročno strokovno pomoč v smislu zagotavljanja namestitve, pomoči pri iskanju zaposlitve, predelovanju zgrešenih življenjskih vzorcev, ozaveščanju destruktivnih čustev in misli ter s tem povezanih navad ter tudi pomoč pri utrjevanju novih, konstruktivnih načinov spoprijemanja z izzivi življenja.

V programu povezujemo uporabnike, ki bivajo znotraj namestitvenih kapacitet Zavoda ter tudi zunanje uporabnike, ki bivajo v samostojnih enotah.