Postopek sprejema se začne z vlogo oziroma prošnjo, ki jo ženska pošlje na naslov Zavoda Karitas Samarijan, Skalniška 1, 5250 Solkan. Na podlagi prošnje/vloge se dogovorimo za osebni razgovor in ogled ter predstavitev materinskega doma. Pred morebitnim sprejemom nam priskrbi še mnenje pristojnega centra za socialno delo.

Vključitev v program je prostovoljna odločitev. S podpisom pogodbe o bivanju uporabnica sprejme vsa pravila in obveznosti, ki nastopijo z vključitvijo v program. Pred podpisom pogodbe je seznanjena s Pravilnikom o pravicah in obveznostih uporabnic v materinskem domu, Pravilnikom o postopku pritožbe in Pravilnikom o plačevanju storitve bivanja v materinskem domu. Uporabnica, ki ne želi podpisati pogodbe ali se z njenimi določili ne strinja, ne more bivati v materinskem domu.