varnahisaCroped

Program "Varna hiša goriške" je socialno varstveni program, ki je prvenstveno namenjen namestitvi žensk in njihovih otrok, ki doživljajo različne oblike nasilja, v varen prostor. S tem omogočimo žrtvi, da prekine ponavljajoče se nasilje in z našo človeško in strokovno pomočjo najde novo pot, brez nasilja. Program izvajamo na tajni lokaciji o kateri širša javnost ni seznanjena. Dodatno varnost prostora in s tem tudi uporabnic, zagotavljamo z varnostnimi, protivlomnimi vrati ter z dogovorom s policijo o hitrem posredovanju v primeru ogroženosti uporabnikov. V večini primerov namestitev poteka po predhodnem razgovoru z uporabnico, na katerem se pogovorimo o vsebini programa, njenih pravicah in dolžnostih ter pričakovanjih. Uporabnice, pri katerih je nastanitev skrbno načrtovana, pošljejo tudi prošnjo za sprejem.