Prostovoljci se vključujejo na razne načine in so nepogrešljiv del našega programa.

Dijakinje in dijake vključujemo preko sodelovanja s srednjimi šolami in Centri za socialno delo, predvsem v Ajdovščini in Novi Gorici. Odrasle prostovoljce vključujemo preko sodelovanja s Škofijsko in župnijskimi Karitas, povezujemo se s Krajevno skupnostjo Solkan in Cesta. Zelo dobro sodelujemo tudi z Župnijo Vipavski Križ in Solkan. Predvsem na Cesti poteka zelo dobro sodelovanje z vaščani, ki prostovoljno opravijo razna popravila in vzdrževalna dela.

Dijakinje in dijaki izvajajo učno pomoč, druženje z otroki, varstvo otrok, spremstvo pri izletih in letovanju, pridobivanje donatorjev in obdarovanje otrok.

Odrasli prostovoljci opravljajo razna vzdrževalna dela, popravila, druženje z uporabnicami in družabna srečanja, izvajanje ustvarjalnih delavnic, predavanja. Duhovniki opravljajo duhovno oskrbo v smislu individualnih in skupinskih razgovorov po želji uporabnic.

Vodimo evidenco vključenosti prostovoljcev. V letu 2008 je 22 prostovoljcev skupno opravilo okrog 1940 ur prostovoljnega dela.  K nam se prostovoljci vključujejo iz različnih organizacij:

srednje šole: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, TŠC Nova Gorica (Biotehniška srednja šola), fakultete: Fakulteta za socialno delo, Teološka fakulteta, Ljubljana.

Pri nas opravljajo prakso in pripravništvo študentje iz zgoraj navedenih fakultet.

Smo učna baza Fakultete za socialno delo, Ljubljana.

Ob koncu šolskega leta prostovoljce nagradimo z zahvalami in družabnim srečanjem.