Vključitev v svetovalnico je individualna prostovoljna odločitev uporabnice oz. uporabnika.