MJU.pngskupnosti_mostlogo.png

 

 

 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 v obdobju 1.11.2019 – 31.1.2022


Projekt Skupnosti MOST (Močni, Odločni – Skupaj smo Trdni) je program vzpostavitve posebnih stanovanjskih skupnosti oziroma spremljanih samostojnih gospodinjstev za tiste zdravljene alkoholike in druge odvisnike, ki v procesu reintegracije potrebujejo kontinuirano in dolgoročno strokovno in osebno podporo pri vsakodnevnih življenjskih izzivih. Preko preventivne dejavnosti in izobraževanj želimo v programu opolnomočiti tudi strokovne delavce, potencialne uporabnike, nosilce gospodinjstev, svojce, mrežo Karitas in širšo javnost ter preko različnih medijev krepiti prepoznavnost programa in problematike.

Namen projekta je zagotavljanje strokovne psihosocialne podpore zasvojenim, ki so zaključili socialno rehabilitacijo v fazi reintegracije in socializacije v samostojnih bivalnih skupnostih in njihovim svojcem ter strokovna pomoč posameznikom in družinam oz. svojcem zasvojenih, ki niso (še) vključeni v rehabilitacijski program, a potrebujejo strokovno pomoč zaradi ter za urejanje odnosov.

Strokovna podpora, spremljanje in usmerjanje poteka s ciljem doseganja večje trdnosti, stabilnosti in kvalitete življenja zasvojenih za njihovo vztrajanje v življenju brez zasvojenosti.

Konzorcijski partnerji v projektu smo: Zavod Karitas Samarijan, Društvo Žarek upanja in Zavod Pelikan – Karitas kot strokovni partnerji, ter Slovenska karitas kot koordinacijski partner.