dne 11.01.2021

Kraj: Materinska domova Solkan in šempeter

V januarju se je zaključila LIDLOVA dobrodelna akcija ZBIRALNE KOŠARE ZA POMOČ LJUDEM V
STISKI, potekala je od 1. decembra 2020 do 8. januarja 2021.

Za Zavod Karitas Samarijan se je zbiralo v poslovalnici Ajdovščina. Dobrodelna akcija poteka že več
let, v vseh teh letih, pa se je letos nabralo največ hrane. Hrano smo razdelili materam in otrokom, ki
bivajo v materinskem domu in varni hiši. Zaradi finančne stiske mamic in otrok, je takšna oblika
pomoči še kako dobrodošla.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem posameznikom, družinam, ki so sodelovali v Lidlovi akciji. Še
posebno se zahvaljujem podjetju LIDL, ki je dobrodelno akcijo izpeljal in nas prijazno povabil k
sodelovanju.

Tanja Žorž
Vodja programa materinski dom

 

DSC 0441