dne 12.03.2021

Kraj: Projekt Covid 19

Covid logoti1

 

»Skupina za samopomoč starejšim
kot strokovna pomoč pri zmanjševanju
posledic epidemije Covid-19«

 

»Zlata skrinja za kakovostno staranje«

 

Organiziranje skupin za samopomoč starejšim predstavlja v teh časih izziv na potrebe starejših ljudi v stiskah. Stari ljudje so osamljeni, srečujejo se z depresijo in pasivnostjo, starostnimi tegobami, ko potrebujejo različne oblike pomoči.

S skupino za samopomoč starejšim poskušamo spodbujati vključevanje starejših ljudi, spodbujati njihovo povezanost in zmanjševati socialno izolacijo. V skupinah težimo k temu, da se starejši zavestno približajo drug drugemu, ne le fizično, ampak tudi doživljajsko.

Skupina za samopomoč starejšim zagotavlja možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa starejših in vzpostavlja socialno mrežo starih ljudi v bivalnem okolju.

Na skupini bomo obravnavali probleme socialne izključenosti starejših, umika iz družbe, osamljenosti, ne sprejemanja starosti. Razbijali bomo stereotipe in vzorce staranja, ozaveščali starejše o osamljenosti, odtujenosti ter starejšim nudili strokovne in človeške vsebine in informacije, ki so potrebne za oblikovanje lepega medsebojnega pogovora.

V skupini za samopomoč starejšim si izmenjujemo dobre in zdrave navade, da bomo v starosti lažje zavestno živeli. Srečanja in teme krepijo telesne, duševne in duhovne zmožnosti v starosti. Z delovanjem skupine lajšamo in zmanjšujemo stiske in starejšim nudimo čustveno in duhovno podporo.

 

Kot univerzitetna diplomirana socialna delavka imam zaključen študij socialnega dela ter dokončan vzporedni študij pedagogike in sociologije. Opravljan imam strokovni izpit, ki je predpisan za strokovne delavce na področju socialnega varstva.

Imam 15 letne izkušnje na programu materinskega doma, kjer delam z ženskami in otroki, ki so žrtve različnih oblik nasilja.

Desetletne izkušnje pa sem si nabirala na področju dela s starejšimi, razvijala skupine za samopomoč starejšim, izvajala medgeneracijske tabore, izobraževanja in seminarje za prostovoljce, ki delajo s starejšimi. 

 

Imam opravljene tečaje za vodenje skupin za samopomoč starejšim, pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka, Ljubljana;

  • tečaj »Preprečevanje padcev v starosti«,
  • tečaj »Starajmo se trezno«,                                       
  • tečaj »Obvladovanje krvnega tlaka«.

 

Na skupini za samopomoč starejšim se bomo posluževali tem iz tečaja »Preprečevanje padcev v starosti«, ki opozarja starostnike na nevarnosti, ki so v starosti povezane s padci ter vsakokrat spodbujajo posebno telesno vadbo za ohranjanje ravnotežja, ki jo bomo izvajali na vsakokratnem srečanju prvih 10 minut.

Največ padcev s pripeti doma, kjer se počutimo najbolj varne. Pade se tudi zaradi številnih s starostjo povezanih bolezni in stanj. Med najhujše posledice padcev sodita izguba samostojnosti in odhod v zavodsko oskrbo ali pa je poškodba tako huda, da je poškodovani ne preživi. Padcev ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo njihovo število in ublažimo njihove posledice.

V skupini starejši pridobijo znanje, kaj so padci, kje, kako in zakaj se dogajajo in do kakšnih posledic lahko pripeljejo. Osvojijo telesne vaje za ohranjanje on večanje ravnotežja, ki postanejo del vsakdanjika. Sprehodijo se po prostorih lastnega stanovanja, hiše, bližnje okolice in odkrivajo nevarna mesta za padce ter razmišljajo o možnostih za zmanjševanje nevarnosti padcev; npr. namestitev luči v kopalnici na dosegu roke, montaža držala v kadi ali na stopnišču. Spoznajo pomembnost pomoči v družini in kako je pomembno, da za pomoč prosimo, ko jo potrebujemo in jo tudi z veseljem in hvaležnostjo sprejmemo. Z redno telesno vadbo za ravnotežje starejši ljudje večajo telesno stabilnost in prožnost ter tako pridobivajo na samozavesti; študije kažejo, da je med ljudmi, ki redno izvajajo vaje za ravnotežje, bistveno manj predvsem usodnih padcev.

 

Izbrali bomo teme iz tečaja »Starajmo se trezno«, preko katerega starejši utrjujejo dobre navade, zdrave navade, da lažje zavestno, trezno živijo. Ker se človek najlažje uči iz svoji konkretnih izkušenj, te izkušnje v skupini usmerimo za medsebojno učenje. V izkušnjah so varovalni in socialni dejavniki, ki jih v skupini izbrskamo. Sklop tem o komunikaciji, učenju lepega osebnega pogovora, učenja o pogovarjanju z ljudmi, ki so zboleli za alkoholom, za demenco ali sladkorno boleznijo. Starejši se poglobijo v teme, ki krepijo telesne, duševne in duhovne zmožnosti, npr. Stiska, je lahko odskočna deska v boljšo kakovost življenja, Zlata zrna v moji skrinji življenja, Previdno z zdravili za pomirjanje in spanje, Zdrava prehrana, Dejavnost, ki dela moje življenje še posebej lepo ali vsaj znosnejše.

Obravnavali bomo tudi zdravstvene teme iz tečaja »Obvladovanje krvnega tlaka«, kjer se starejši naučijo dobro obvladovati svoj krvni tlak, kako vzdrževati normalen krvni tlak in kako preprečiti oz. živeti z drugimi kroničnimi boleznimi.

V skupini za samopomoč bomo razvijali družabništvo, starejše s tem opolnomočili za  učenje pravil komunikacije in medčloveškega sporazumevanja v skupini. Z izbiranjem aktualnih tem, izmenjevanjem izkušenj, posredovanjem ustreznih informacij za razreševanje psihosocialnih stisk, se bomo posluževali tudi ustvarjalnih delavnic ter s tem krepili izražanje posameznikove ustvarjalnosti in spretnostnih veščin.

Srečanja bodo potekala ob ponedeljkih, od marca do junija letos, od 15:30 do 17:00 v Centru za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri Gorici, Cesta Prekomorskih brigad 62a, 5290 Šempeter pri Gorici.

 

Skupino bo vodila Klementina Bajec, univ.dipl. soc. del., univ.dipl. pedagog in sociolog

 

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA

 

Projekt » Covid-19 Psihosocialna pomoč in svetovanje ter pravno socialni servis za ranljive skupine na Primorskem območju«. Projekt je namenjen pomoči in zmanjševanju posledic epidemije Covid-19 ter lažjega spoprijemanja z epidemijo za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, starejšim osebam in žrtvam nasilja. Projekt je sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.