od 01.06.2022 do 30.06.2022

Kraj: Materinski dom Šempeter

EU logotip          LAS logotip

Materinski dom Šempeter sodeluje kot eden izmed partnerjev občine Šempeter Vrtojba v evropskem projektu Urbani EKOKROG. Članek je sestavila Nina Fiorelli Derman in je objavljen na spletni strani občine Šempeter Vrtojba.

Občina Šempeter - Vrtojba je v mesecu maju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Urbani EKOKROG. Občina je bila namreč uspešna s prijavo na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca in tako pridobila evropska sredstva za izvedbo projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru evropske kohezijske politike.

Za projekt, ki združuje pet partnerjev: Občino Šempeter - Vrtojba, kot vodilnega partnerja projekta, Šolski center Nova Gorica – Biotehniško šolo, Zavod Karitas Samarijan – Materinski dom Šempeter, Dom upokojencev Nova Gorica, Center za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru ter Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica, je občini uspelo pridobiti 65.737,13 EUR sredstev iz ESRR, kar predstavlja 80% upravičenih stroškov celotne vrednosti projekta. Nekatere aktivnosti, kot so razne izobraževalne delavnice, se v okviru projekta že izvajajo, na občini pa načrtujemo izvedbo projektnih aktivnosti v letošnjem letu.

"V okviru projekta bomo hortikulturno uredili občinsko zemljišče, ki bo namenjeno botanični kolekciji predvsem aromatičnih in zdravilnih rastlin - zelišč, grmovnic in sadnega drevja, hkrati pa bodo na postavljenih gredah lahko zainteresirani tudi kaj pridelali. Tako urejena parcela bo na inovativen in estetsko privlačen način privabljala prebivalce, jih nagovarjala k spoštovanju naravne dediščine in kulturnega izročila šempetrsko - vrtojbenskih vrtov," je povedala Nina Fiorelli Derman, višja svetovalka za projekte.

 

Občina želi s projektom na eni strani spodbuditi in ohraniti gojenje ter uporabo tradicionalnih kmetijskih rastlin in zelišč tudi v mestnem, urbanem okolju, na drugi pa spodbuditi k trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri in s tem prispevati k ohranjanju in varovanju ekosistemskih storitev. "Ozavestiti želimo splošno javnost o vrednotah naravne dediščine ter omogočiti sodelovanje ter prenos znanja med generacijami. Hkrati bomo omogočili dostopnost »užitnih rešitev« tudi ranljivim skupinam ljudi, kot so matere samohranilke, otroci in starejši ter jim z novimi programi tudi po izteku projekta omogočili stik z naravo v urbanem okolju. Gre za pilotni ukrep trajnostnega upravljanja s primestnim prostorom, katerega načela narekujejo varstvo in ohranitev zmogljivosti okolja, naravnih virov ter podpornih sistemov za bodoče generacije. S pilotnim ukrepom želimo preizkusiti tudi socialni učinek na ranljive skupine ter celotno lokalno skupnost," je še dodala Nina Fiorelli Derman.

V okviru naložbe, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se že izvajajo številne izobraževalne delavnice z namenom dviga prepoznavnosti zelišč in drugih rastlin, spoznavanja možnosti njihove uporabe v vsakdanjem življenju, načina pridelave in predelave rastlin ter pravilnega kompostiranja organskih odpadkov. Nekatere delavnice so bile že izvedene, nekatere pa še bodo do konca letošnjega leta. O njih vas sproti obveščamo tudi na občinski spletni strani.

 

162 1653906060 edible-herb-gardens-tips-for-growing-a-culinary-herb-garden